baner
baner2
baner
bkgd_bw2
Succesful businessman

Zespoły burmistrza
i przewodniczącego Rady Miejskiej
dla przyszłości Polkowic

Vintage old books on wooden deck table background.

Zarząd Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic.
Kadencja 2014-2018

Wiesław Wabik
Wiesław WabikBurmistrz Polkowic
Polkowice to moja Gmina. Mam tutaj jeszcze wiele do zrobienia. Mam też wiedzę, energię i doświadczenie, dzięki którym mogę wiele zaoferować mieszkańcom.
Emilian Stańczyszyn
Emilian StańczyszynPrzewodniczący Rady Miejskiej
Zawsze uważałem, że dla mieszkańców naszej gminy mogę zrobić dużo więcej, będąc ponad podziałami politycznymi.
Marek Tramś
Marek TramśStarosta Polkowicki
W Polkowicach mieszkam wraz z rodziną od początku lat osiemdziesiątych. Nieprzerwanie od 1999 r. jestem radnym i starostą polkowickim.
Arkadiusz Bloch
Arkadiusz BlochWiceburmistrz Polkowic
Mariola Kośmider
Mariola KośmiderWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wielką satysfakcję daje mi świadomość, że w Polkowicach zdrowie jest priorytetem, a ja mam w tym swój udział.
Stanisława Bocian
Stanisława BocianWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Pracę łączę z moją pasją, którą są finanse i podatki. Od wielu lat jestem zaangażowana w skuteczną obronę dochodów gminy.

Dyżury Radnych – 31.01.2017

Gazeta – „Porozumienie”

Krzysztof Wabik
Krzysztof WabikRadny Rady Miejskiej
 Jolanta Węgierska - Januszkiewicz
Jolanta Węgierska - JanuszkiewiczRadna Rady Miejskiej

Nasza Deklaracja

Uważamy, że po 24 latach przekształcania naszej małej ojczyzny „z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia” nastał czas na zwiększenie uczestnictwa obywateli Gminy Polkowice w sprawowaniu władzy. Postanowiliśmy rozpocząć powszechne konsultacje z mieszkańcami dla uzgodnienia tempa i zakresu tego ważkiego procesu. Chcemy stworzyć sprzyjające warunki, aby we wszystkich rejonach Polkowic mogły powstać w najbliższych latach rady osiedlowe. To one staną się w praktyce prawdziwym obywatelskim głosem z możliwością decydowania o aspektach codziennego życia. To mieszkańcy powinni decydować jak atrakcyjnie chcą spędzać swój wolny czas oraz jak chcą sobie wzajemnie pomagać. W ten sposób nasze wieloletnie promocyjne hasło „Polkowice – gmina na przyszłość” nabierze nowych demokratycznych znaczeń, a ludzie w ramach budżetu obywatelskiego zyskają duży wpływ na sposób, w jaki będą wydatkowane ich podatki. My, ludzie Porozumienia, pełniący funkcje publiczne radnych gminnych i powiatowych, funkcję burmistrza i starosty, oraz inne funkcje z nadania naszych obywateli składamy taką deklarację z przekonaniem, że jej realizowanie spełni oczekiwania i ambicje całej lokalnej wspólnoty. Naszą intencją jest jednocześnie, aby wspólnie z sąsiednimi miastami skutecznie angażować się w najbliższych latach w inwestycje podnoszące cywilizacyjny poziom Polkowic. Tego rodzaju zadania z pewnością współfinansować będzie Unia Europejska. Na pewno skorzystamy z naszych dotychczasowych doświadczeń w uzasadnionym przekonaniu, że potrafimy realizować nawet najbardziej śmiałe projekty!

Fundusze Zewnętrzne

Fundusze Zewnętrzne

Nowe środki finansowe będą pożyczane przez Gminę wyłącznie jako wkład własny do realizowanych inwestycji z funduszy krajowych i europejskich. Nie będziemy zadłużać naszej Gminy. Nie zostawimy takiego bagażu, jak to czynią inni, naszym dzieciom i wnukom.

Rady osiedlowe

Rady osiedlowe

Już od tego roku rozpocznie się proces powszechnego wyłaniania rad osiedlowych, a tym samym delegowania części władzy do naszych Mieszkańców.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Od roku 2015, w ramach budżetu obywatelskiego, sami mieszkańcy zaczną decydować jakie zadania finansowane będą z naszych polkowickich podatków.

Sport, kultura, rekreacja

Sport, kultura, rekreacja

Zdecydowanie powinno wzrosnąć znaczenie sportu, rekreacji, działalności kulturalnej i charytatywnej, a atrakcyjne przejawy aktywności w tym zakresie będą w całości finansowane przez Gminę i Powiat.

Bezpłatne obiekty gminne

Bezpłatne obiekty gminne

Wybrane obiekty użyteczności publicznej (stadiony, boiska, korty, domy kultury, obiekty szkolne) zostaną udostępnione Mieszkańcom nieodpłatnie w ramach przedsięwzięć realizowanych przez rady osiedlowe

Przyszłość

Przyszłość

Burmistrz, Starosta oraz poszczególni radni PdMP przedstawią Mieszkańcom, zarówno dotychczasowe dokonania, jak również szczegółowe programy swojej działalności na przyszłość.

Inwestycje cywilizacyjne

Inwestycje cywilizacyjne

Należy skoncentrować się na ważnych inwestycjach cywilizacyjnych. Czas najwyższy przywrócić Polkowicom należne połączenia kolejowe. Usprawnić trzeba też dla naszych Mieszkańców połączenia internetowe oraz rozwinąć bezpłatne strefy korzystania z Internetu.

Ludzie PdMP

Andrzej Bełda
Andrzej BełdaRadny Rady Powiatu
Beata Betka
Beata BetkaRadna Rady Miejskiej
Arkadiusz Bloch
Arkadiusz BlochWiceburmistrz Polkowic
Ewelina Bloch
Ewelina BlochRadna Rady Miejskiej
Stanisława Bocian
Stanisława BocianWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stefan Ciżmar
Stefan CiżmarRadny Rady Miejskiej
Renata Dembek
Renata DembekWiceburmistrz Polkowic
Kazimierz Fuczyło
Kazimierz FuczyłoRadny Rady Miejskiej
Eugeniusz Kicaj
Eugeniusz KicajRadny Rady Miejskiej
Mariola Kośmider
Mariola KośmiderWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Andrzej Kot
Andrzej KotRadny Rady Miejskiej
Maria Kowalczyk
Maria KowalczykRadna Rady Miejskiej
Beata Kulikowska
Beata KulikowskaRadna Rady Miejskiej
Anna Leśniak
Anna LeśniakRadna Rady Miejskiej
Grzegorz Majewicz
Grzegorz MajewiczPełnomocnik burmistrza ds. PBO
Izabela Majewicz-Spigiel
Izabela Majewicz-SpigielRadna Rady Miejskiej
Krzysztof Nester
Krzysztof NesterPrzewodniczący Rady Powiatu
Piotr Nowak
Piotr NowakRadny Rady Miejskiej
Edyta Pędzisz
Edyta PędziszRadna Powiatu Polkowickiego
Emilian Stańczyszyn
Emilian StańczyszynPrzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Staroń
Marek StarońRadny Rady Miejskiej
Ireneusz Traczyk
Ireneusz TraczykRadny Rady Miejskiej
Marek Tramś
Marek TramśStarosta Polkowicki
Adam Trybka
Adam TrybkaWiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Wabik
Krzysztof WabikRadny Rady Miejskiej
Wiesław Wabik
Wiesław WabikBurmistrz Polkowic
 Jolanta Węgierska - Januszkiewicz
Jolanta Węgierska - JanuszkiewiczRadna Rady Miejskiej

Owoce kadencji 2010-2014