jajeczka
review_bkgd321-compressor

Wypełnimy

Z obietnic

KAŻDĄ

DEKLARACJA WYBORCZA

Kliknij

foto_slider08

Nowa strona PdMP

Zapraszamy do odwiedzania nowej strony Stowarzyszenia dla Mieszkańców Polkowic

Władze Porozumienia dla Mieszkańców Polkowic.
Kadencja 2014-2018

Wiesław Wabik
Wiesław WabikBurmistrz Polkowic
Emilian Stańczyszyn
Emilian StańczyszynPrzewodniczący Rady Miejskiej
Zawsze uważałem, że dla mieszkańców naszej gminy mogę zrobić dużo więcej, będąc ponad podziałami politycznymi.
Marek Tramś
Marek TramśStarosta Polkowicki
W Polkowicach mieszkam wraz z rodziną od początku lat osiemdziesiątych. Nieprzerwanie od 1999 r. jestem radnym i starostą polkowickim.
Arkadiusz Bloch
Arkadiusz BlochWiceburmistrz Polkowic
Mariola Kośmider
Mariola KośmiderWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wielką satysfakcję daje mi świadomość, że w Polkowicach zdrowie jest priorytetem, a ja mam w tym swój udział.
Stanisława Bocian
Stanisława BocianWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Pracę łączę z moją pasją, którą są finanse i podatki. Od wielu lat jestem zaangażowana w skuteczną obronę dochodów gminy.

Dyżury Radnych – 15.12.2015

Gazeta – „Porozumienie”

Kazimierz fuczyło
Kazimierz fuczyłoRadny Rady Miejskiej
Eugeniusz Kicaj
Eugeniusz KicajRadny Rady Miejskiej

Nasza Deklaracja

Uważamy, że po 24 latach przekształcania naszej małej ojczyzny „z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia” nastał czas na zwiększenie uczestnictwa obywateli Gminy Polkowice w sprawowaniu władzy. Postanowiliśmy rozpocząć powszechne konsultacje z mieszkańcami dla uzgodnienia tempa i zakresu tego ważkiego procesu. Chcemy stworzyć sprzyjające warunki, aby we wszystkich rejonach Polkowic mogły powstać w najbliższych latach rady osiedlowe. To one staną się w praktyce prawdziwym obywatelskim głosem z możliwością decydowania o aspektach codziennego życia. To mieszkańcy powinni decydować jak atrakcyjnie chcą spędzać swój wolny czas oraz jak chcą sobie wzajemnie pomagać. W ten sposób nasze wieloletnie promocyjne hasło „Polkowice – gmina na przyszłość” nabierze nowych demokratycznych znaczeń, a ludzie w ramach budżetu obywatelskiego zyskają duży wpływ na sposób, w jaki będą wydatkowane ich podatki. My, ludzie Porozumienia, pełniący funkcje publiczne radnych gminnych i powiatowych, funkcję burmistrza i starosty, oraz inne funkcje z nadania naszych obywateli składamy taką deklarację z przekonaniem, że jej realizowanie spełni oczekiwania i ambicje całej lokalnej wspólnoty. Naszą intencją jest jednocześnie, aby wspólnie z sąsiednimi miastami skutecznie angażować się w najbliższych latach w inwestycje podnoszące cywilizacyjny poziom Polkowic. Tego rodzaju zadania z pewnością współfinansować będzie Unia Europejska. Na pewno skorzystamy z naszych dotychczasowych doświadczeń w uzasadnionym przekonaniu, że potrafimy realizować nawet najbardziej śmiałe projekty!

Fundusze Zewnetrzne

Fundusze Zewnetrzne

Nowe środki finansowe będą pożyczane przez Gminę wyłącznie jako wkład własny do realizowanych inwestycji z funduszy krajowych i europejskich. Nie będziemy zadłużać naszej Gminy. Nie zostawimy takiego bagażu, jak to czynią inni, naszym dzieciom i wnukom.

Rady osiedlowe.

Rady osiedlowe.

Już od tego roku rozpocznie się proces powszechnego wyłaniania rad osiedlowych, a tym samym delegowania części władzy do naszych Mieszkańców.

Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Od roku 2015, w ramach budżetu obywatelskiego, sami mieszkańcy zaczną decydować jakie zadania finansowane będą z naszych polkowickich podatków.

Sport, kultura, rekreacja

Sport, kultura, rekreacja

Zdecydowanie powinno wzrosnąć znaczenie sportu, rekreacji, działalności kulturalnej i charytatywnej, a atrakcyjne przejawy aktywności w tym zakresie będą w całości finansowane przez Gminę i Powiat.

Bezpłatne obiekty gminne

Bezpłatne obiekty gminne

Wybrane obiekty użyteczności publicznej (stadiony, boiska, korty, domy kultury, obiekty szkolne) zostaną udostępnione Mieszkańcom nieodpłatnie w ramach przedsięwzięć realizowanych przez rady osiedlowe

Przyszłość

Przyszłość

Burmistrz, Starosta oraz poszczególni radni PdMP przedstawią Mieszkańcom, zarówno dotychczasowe dokonania, jak również szczegółowe programy swojej działalności na przyszłość.

Inwestycje cywilizacyjne

Inwestycje cywilizacyjne

Należy skoncentrować się na ważnych inwestycjach cywilizacyjnych. Czas najwyższy przywrócić Polkowicom należne połączenia kolejowe. Usprawnić trzeba też dla naszych Mieszkańców połączenia internetowe oraz rozwinąć bezpłatne strefy korzystania z Internetu.

Nasi Radni

Emilian Stańczyszyn
Emilian StańczyszynPrzewodniczący Rady Miejskiej
Mariola Kośmider
Mariola KośmiderWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Stanisława Bocian
Stanisława BocianWiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Adam Trybka
Adam TrybkaWiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Beata Betka
Beata BetkaRadna
Rady Miejskiej
Stefan Ciżmar
Stefan CiżmarRadny
Rady Miejskiej
Kazimierz Fuczyło
Kazimierz FuczyłoRadny
Rady Miejskiej
Eugeniusz Kicaj
Eugeniusz KicajRadny
Rady Miejskiej
Andrzej Kot
Andrzej KotRadny
Rady Miejskiej
Maria Kowalczyk
Maria KowalczykRadna
Rady Miejskiej
Beata Kulikowska
Beata KulikowskaRadna
Rady Miejskiej
Anna Leśniak
Anna LeśniakRadna
Rady Miejskiej
Izabela Majewicz-Spigiel
Izabela Majewicz-SpigielRadna
Rady Miejskiej
Piotr Nowak
Piotr NowakRadny
Rady Miejskiej
Marek Staroń
Marek StarońRadny
Rady Miejskiej
Ireneusz Traczyk
Ireneusz TraczykRadny
Rady Miejskiej
Krzysztof Wabik
Krzysztof WabikRadny
Rady Miejskiej
 Jolanta Węgierska - Januszkiewicz
Jolanta Węgierska - JanuszkiewiczRadna
Rady Miejskiej
Marek Tramś
Marek TramśStarosta Polkowicki
Andrzej Bełda
Andrzej BełdaRadny Rady Powiatu
Krzysztof Nester
Krzysztof NesterPrzewodniczący Rady Powiatu
Grzegorz Majewicz
Grzegorz MajewiczSekretarz Powiatu Polkowickiego
Renata Dembek
Renata DembekWiceburmistrz Polkowic
Edyta Pędzisz
Edyta PędziszRadna Powiatu Polkowickiego

Owoce kadencji 2010-2014